มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Accident Prone

ลูกจ้างที่มีแนวโน้มที่จะประสบอันตรายสูง

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานบ่อยครั้ง หรือมากกว่าการประสบอันตรายของคนทำงานทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นต่อไปอีก ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของสภาพร่างกายหรือจิตใจ นิสัย หรือปัญหาส่วนตัวของลูกจ้าง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.