มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Call- back pay

ค่าเรียกตัวกลับเข้าทำงาน

ค่าจ้างพิเศษสำหรับลูกจ้างที่ถูกเรียกตัวกลับมาทำงานหลังจากเวลาทำงานปกติ ซึ่งลูกจ้างได้ทำงานในหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลับบ้านหรือออกจากที่ทำงานไปแล้ว

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.