มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Coecion

การบังคับลูกจ้างไม่ให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

การที่นายจ้างบังคับขู่เข็ญหรือกีดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ให้ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กฎหมายให้การคุ้มครอง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.