มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Comintern, The Comintern

องค์การคอมมิวนิสต์สากล

คือ องค์การแรงงานและสังคมนิยมหรือองค์การคอมมิวนิสต์สากล ซึ่งเดิมประกอบด้วยกลุ่มคนงานและผู้นำองค์การนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนิโคไล เลนิน แห่งมอสโคว์ ในปี ๑๙๑๙ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบคอมมิวนิสต์ให้แพร่ขยายออกไปทั่วโลก และยกระดับของชนชั้นกรรมาชีพ โดยการปฏิวัติชนชั้นทุกแห่งหน สนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มหรือองค์การคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศต่าง ๆ และด้วยการแทรกซึมเข้าไปในสหภาพแรงงานด้วย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.