มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
ommission

ค่านายหน้า

เป็นค่าตอบแทนการทำงานที่ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจจ่ายให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการให้บริการต่างๆ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่ตกลงกันไว้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.