มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Docking

การหักเงินค่าจ้าง

ลูกจ้างอาจถูกหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างในกรณีที่ทำผิดระเบียบวินัยหรือกฎข้อบังคับ เช่น ไม่มาทำงานโดยไม่มีการลาหรือขาดงาน มาทำงานสาย เฉื่อยชา ทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย ดังนี้ เป็นต้น การหักเงินเดือนนี้อาจถือเป็นการลงโทษผู้กระทำผิด แต่การหักเงินเดือนจนทำให้ค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ก็อาจเป็นการผิดกฎหมายได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.