มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Down Time

ค่าเสียเวลา

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างประเภทตามผลงานระหว่างที่ลูกจ้างต้องหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากเหตุต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามปกติ และโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้างด้วย เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ขาดวัตถุดิบป้อนโรงงาน ขาดกำลังคนและอื่นๆ ที่ทำให้งานต้องหยุดลง
ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยจ่ายค่าจ้างให้ เช่นเดียวกับที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.