มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Dual Unionism

การฝักใฝ่ตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป

การที่สมาชิกสหภาพแรงงานประพฤติตนหรือกระทำการอันเป็นประโยชน์หรือเข้าข้างสหภาพแรงงานอื่นที่เป็นคู่แข่งของสหภาพแรงงานที่ตนสังกัดอยู่
อาจหมายถึงสถานการณ์เมื่อสหภาพแรงงานหนึ่งเรียกร้องและอ้างสิทธิในการที่ถูกสหภาพแรงงานอื่นละเมิดสิทธิหรือกระทำผิดต่อสหภาพแรงงานของตน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.