มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Deadheading

การเสียโอกาส, การสูญเปล่า

เป็นคำที่มีหลายความหมายในกรณีต่าง ๆ คือ
๑. ในด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การที่ลูกจ้างผู้มีอาวุโสสูง ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากขาดความสามารถและคุณสมบัติที่จำเป็น ลูกจ้างซึ่งอาวุโสน้อยกว่าจึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งแทน
๒. ในอุตสาหกรรมขนส่ง หมายถึง การที่รถบรรทุกเปล่าวิ่งไปยังสถานีหรือจุดหมายปลายทางโดยไม่มีสินค้าหรือสิ่งของใดๆ บรรทุกไปด้วย ถือเป็นการเสียเที่ยวหรือสูญเปล่า
๓. การเคลื่อนย้ายของลูกจ้าง ในอุตสาหกรรมขนส่งจากท้องที่หนึ่งไปยังท้องที่อื่น ๆ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.