มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Demotion

การลดตำแหน่ง

การที่ลูกจ้างถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต่ำกว่าเดิมหรือถูกลดเงินเดือน ซึ่งอาจเป็นการลงโทษ เนื่องจากขาดประสิทธิภาพหรือบกพร่องในหน้าที่หรืออาจจะมิใช่ความผิดของลูกจ้าง แต่เนื่องจากผลผลิตตกต่ำหรือภาวะเศรษฐกิจและการตลาดก็ได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.