มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Shop Steward

ผู้แทนสหภาพแรงงานประจำหน่วยงาน

ลูกจ้างที่ได้รับเลือกโดยสมาชิกสหภาพแรงงานให้ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์ ดูแลผลประโยชน์ของลูกจ้าง เก็บค่าสมาชิกสหภาพแรงงาน และทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สหภาพมอบหมาย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.