มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Spotter

ผู้สืบข่าวให้นายจ้าง

ผู้รับจ้างทำหน้าที่หาข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของฝ่ายลูกจ้างให้กับนายจ้าง นอกจากนี้ผู้สืบข่าวให้นายจ้างอาจคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวหรือการกระทำของบรรดาลูกจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ด้วย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.