มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Stranger Picketing

ผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วง

การที่บุคคลภายนอกถือโอกาสเข้าร่วมชุมนุมประท้วงปะปนอยู่ในกลุ่มคนงานในขณะที่มีการนัดหยุดงานหรือชุมนุมประท้วง โดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิพาทแรงงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างในโรงงานนั้น แต่ส่วนมากมักเป็นคนของสหภาพแรงงานอื่น ซึ่งต้องการที่จะให้คนงานในโรงงานนั้นได้จัดตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานของตน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.