มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Task Force

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

กลุ่มคนซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ เป็นการเฉพาะกิจ ผู้ได้รับมอบหมายต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น เมื่องานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็จะสลายตัว คล้ายกับ Working group

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.