มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Temporary Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเฉพาะกิจ

โดยทั่วไปเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นคู่กรณีให้เป็นผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งเป็นการชี้ขาดโดยสมัครใจ หน้าที่ของผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะจบสิ้นลงเมื่อได้ทำการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะราย หรือกรณีนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.