มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Troubled Employee

ลูกจ้างที่มีปัญหา

ลูกจ้างที่มีปัญหาในการทำงาน หรือปัญหาส่วนตัวมากกว่าปกติ เช่น มีปัญหากับฝ่ายจัดการ กับผู้ร่วมงาน ขาดงานบ่อย มาทำงานสาย ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน คุณภาพและผลงานต่ำ ติดสุรา สิ่งเสพติดให้โทษ มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ มีปัญหาครอบครัว หรือปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.