กสร. เสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าต่อยอด GLP

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:02 น.

พิมพ์

วันที่ 11 ก.พ.62 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 50 คน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ GLP ไปเผยแพร่ถ่ายทอดต่อแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวที่ 43/2562

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน