อธิบดีกสร.เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2562 เวลา 11:03 น.

พิมพ์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปางโดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายอำพล กิตติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมืองแม่เมาะ ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง จำนวน 30 แห่ง เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว การลงนามข้อตกลงข้างต้นนี้เป็นการสร้างพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบกิจการในการเร่งรัดให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยรวมทั้งรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานของลูกจ้างให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลักในการลดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานให้เป็นศูนย์