กสร.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)

วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562 เวลา 15:03 น.

พิมพ์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices:GLP) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตจังหวัดภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พื้นที่และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมจำนวน 50 คน โดยมีผู้บริหารกรมฯร่วมเป็นเกียรติ ณโรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพ