อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562 เวลา 15:03 น.

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 28 เพื่อพัฒนานักบริหารแรงงานระดับกลางให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานความรู้เรื่องหลักการบริหารและการทำงานเชิงรุก รวมถึงเทคนิคแลกลยุทธ์ในการบริหารงานภายใต้บริบทการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและองค์กร ผู้รับการอบรมเป็นข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 40 คน ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเชอร์ โฮเต็ล