สสค.ลพบุรี ตรวจคุ้มครองแรงงาน

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16:10 น.

พิมพ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ตรวจคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ บริษัท จีเอสลพบุรี จำกัด ที่ตั้ง 379 ม.1 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้แห้ง โดยมีนางสาวลำดวน แสนปาง เป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีลูกจ้าง 15 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว ไม่มีแรงงานเด็ก
พนักงานตรวจแรงงานไม่พบการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน
หมายเหตุ:ไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน