สสค.บุรีรัมย์ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:02 น.

พิมพ์

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้