สสค.นครนายก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:04 น.

พิมพ์

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางนิภาภรณ์  พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และนายภาคภูมิ คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดนครนายก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี