สสค.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:04 น.

พิมพ์

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดหนองคาย  ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุม