สสค.กาฬสินธุ์ ส่งแรงงานเดินทางกลับบ้าน

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:04 น.

พิมพ์

นายอภิชัย หาญสุริย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางธนพรหม เวียงปฏิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งแรงงาน เดินทางกลับบ้าน ด้วยความปลอดภัย ณ สถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ย้ำเตือนแรงงานที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ระวังอุบัติเหตุต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นลำดับแรก มีสติในการขับรถ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎจราจร และมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด