สสค.มหาสารคาม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดมหาสารคา

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09:04 น.

พิมพ์

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมนางสาวพรณิภา อุทกัง และนางสาวอนุศรา นพมาศ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ”ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดมหาสารคาม” รณรงค์ให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปล่อยขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด