รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:05 น.

พิมพ์

โดย กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน  กรมสวัสดิการรและคุ้มครองแรงงาน

::: รายละเอียดตามเอกสารแนบ :::

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Access this URL (https://www.labour.go.th/th/attachments/article/35254/35254_001.pdf)เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวฯPDF86762 Kb