ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน

วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 เวลา 00:07 น.

พิมพ์

ถึง ทุกหน่วยงาน

 

ขอเผยแพร่บทความเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง "ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง: การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศสิงคโปร์"

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทร 0 2246 6101

โทรสาร 0 2354 1783

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (26540.pdf)26540.pdfรง 0508/01351 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558373 Kb