ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 14:08 น.

พิมพ์

เรียน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๔๖๖๑๐๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๘๓

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (19082558.doc)19082558.docรง 0508/01677 ลว. 11 ส.ค. 2558108 Kb