มติคณะรัฐมนตรีต่อร่างเอกสารการประชุมคณะมนตรีประชาสัมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 10:10 น.

พิมพ์

เรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีต่อร่างเอกสารการประชุมที่จะมีการรับรองในการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 เพื่อโปรดทราบ

 

 

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กลุามงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๐๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๘๓

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (21102558.pdf)21102558.pdfรง 0508/02215 ลว. 19 ต.ค. 58 รง 0508/02070 ลว. 5 ต.ค. 581753 Kb
Download this file (ASCC (Eng).odt)ASCC (Eng).odt 37 Kb
Download this file (ASCC (TH).pdf)ASCC (TH).pdf 398 Kb
Download this file (KL Declaration on Older Person (Eng).pdf)KL Declaration on Older Person (Eng).pdf 45 Kb
Download this file (KL Declaration on Older Person (TH).pdf)KL Declaration on Older Person (TH).pdf 67 Kb
Download this file (ASEAN Framework and Action Plan on Social Protection_final (Eng).pdf)ASEAN Framework and Action Plan on Social Protection_final (Eng).pdf 156 Kb
Download this file (ASEAN Framework and Action Plan on Social Protection_final(TH).pdf)ASEAN Framework and Action Plan on Social Protection_final(TH).pdf 3591 Kb
Download this file (RPA on EVAC (Eng).pdf)RPA on EVAC (Eng).pdf 966 Kb
Download this file (RPA on EVAC  (TH).pdf)RPA on EVAC (TH).pdf 543 Kb
Download this file (RPA on EVAW (Eng).pdf)RPA on EVAW (Eng).pdf 150 Kb
Download this file (RPA on EVAW (TH).pdf)RPA on EVAW (TH).pdf 546 Kb