รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06 น.

พิมพ์

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (46559-1.pdf)46559-1.pdfรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)8180 Kb
Download this file (46559-2.pdf)46559-2.pdfรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)11437 Kb
Download this file (46559-3.pdf)46559-3.pdfรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)11172 Kb
Download this file (46559-4.pdf)46559-4.pdfรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)6146 Kb
Download this file (46559-5.pdf)46559-5.pdfรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)6696 Kb


สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน