มาตรฐานแรงงานไทย
Thai Labour Standard :TLS

เพื่อคุณภาพชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน

แรงงานสัมพันธ์

การเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน ทั้งสองฝ่ายจะต้องปรับตัวเข้าหากัน

สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Department of Labour Protection and Welfare

Standard :TLS

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับคณะบริหารสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย ชุดใหม่
สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม