หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 075611798
  โทรสาร: 075611798
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 034511253, 034518991
  โทรสาร: 034512599
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043811092
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055705026, 055705027
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043236737
  โทรสาร: 043236277 ต่อ 108
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 039311574, 039313666
  โทรสาร: 039313666
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 038511600
  โทรสาร: 038514760
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 038322502, 038323665
  โทรสาร: 038327509
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056411202
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 044811738, 044822449
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 077512132
  โทรสาร: 077512132
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 053750515, 053750516
  โทรสาร: 053152071
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 053890472, 053890473
  โทรสาร: 053112720
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 075212864, 075218964
  โทรสาร: 075212864, 075218964
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 039-511-942 , 039-520-446
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: ผู้อำนวยการฯ 081-853-2839
  โทรสาร: 039-511-942 ต่อ 18
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055511505
  โทรสาร: 055513642
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 037311683
  โทรสาร: 037311683
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 034340067, 034340068, 034340069
  โทรสาร: 034340067
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042511390, 042513075
  โทรสาร: 042511390
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 044242961
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 075346534, 075347300
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056222766
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 025800716, 025800717, 025800718
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 073532101
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054716422-3
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 44611462
  โทรสาร: 044618762
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042492516, 042492517
  โทรสาร: 042492515
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 025675101, 025675102
  โทรสาร: 025670804
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 032611354, 032604011
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 037454019, 037454020
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 073460123
  โทรสาร: 073460126
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 035336296-8
  โทรสาร: 035336547
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054449551, 054449552, 054449553
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 06412142
  โทรสาร: 076411532
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 074612347
  โทรสาร: 074611958 ต่อ 18
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056612034, 056651316
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055282191
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 032488211-3
  โทรสาร: 032488211-3 ต่อ 16
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056737056
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054334424, 054511634
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 076211995, 076220760, 076354414
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043971318
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042611535
  โทรสาร: 042611535
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 053611300, 053612603
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 045711654, 045724206
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 073274485
  โทรสาร: 073277485
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043511452, 043513019, 043527944
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 077826303, 077811558, 077821478
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 038694117, 038694119
  โทรสาร: 038694118
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 032337307
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 036770214, 036770215
  โทรสาร: 036770213
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054265035, 054265036
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 053525617-8
  โทรสาร: 053525541
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042811212, 042833298
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 045612569, 045612524
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042711088, 042732158, 042712960
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 074313056, 074311435, 074221166, 074221176
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 074730983, 074711162
  โทรสาร: 074711162
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 034711899
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 034413729, 034413730, 034411040
  โทรสาร: 034425951
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0-2394-6644-9, 0-2394-6970-2
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 037425034, 037425035
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 036211619, 036212553
  โทรสาร: 036212553
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 036507298
  โทรสาร: 036507297
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055611481, 055620069
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 077355414, 077355415
  โทรสาร: 077355415
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 035611331, 035613500
  โทรสาร: 035611331
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 035535694, 035535392
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 044518890
  โทรสาร: 044513981
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 045523037, 045523038
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042222284,042243329
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042412547 , 042420701
  โทรสาร: 042412547
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 42316742, 042316743
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055442536, 055411965
  โทรสาร: 055442535
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056511907, 056520844
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 045255459

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน