หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 075611798
  โทรสาร: 0854838571
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 034511253, 034518991
  โทรสาร: 034512599
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043811092
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055705026, 055705027
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043236737
  โทรสาร: 043236277 ต่อ 108
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 039311574, 039313666
  โทรสาร: 039313666
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 038511600
  โทรสาร: 038514760
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 03831135, 038322502, 038323665
  โทรสาร: 038327509
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056411202
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 044811738, 044822449
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 077503381
  โทรสาร: 077512132
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 053750515, 053750516
  โทรสาร: 053152071
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 053890472, 053890473
  โทรสาร: 053112720
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 075212864, 075218964
  โทรสาร: 075212864, 075218964
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 039511942
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055511505
  โทรสาร: 055513642
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 037311683
  โทรสาร: 037311683
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 034340067, 034340068, 034340069
  โทรสาร: 034340067
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042511390
  โทรสาร: 042520952
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 044242961
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 075346534, 075347300
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056222766
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 025800716, 025800717, 025800718
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 073532101
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054716422-3
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 44611462
  โทรสาร: 044618762
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042492516, 042492517
  โทรสาร: 042492515
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 025675101, 025675102
  โทรสาร: 025670804
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 032611354, 032604011
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 037454019, 037454020
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 073460123
  โทรสาร: 073460126
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 035336296-8
  โทรสาร: 035336547
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054449551, 054449552, 054449553
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 06412142
  โทรสาร: 076411532
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 074612347
  โทรสาร: 074611958 ต่อ 18
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056612034, 056651316
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 055282191
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 032400417-8, 032411041
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 056737055, 045737056
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054111634, 054334424
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 076211995, 076220760, 076354414
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043971318
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 042611535
  โทรสาร: 042611535
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 053611300, 053612603
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 045711654, 045724206
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 073274485
  โทรสาร: 073277485
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 043511452, 043513019, 043527944
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 077826303, 077811558, 077821478
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 038694117, 038694119
  โทรสาร: 038694118
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 032337307

รับข่าวสารกรม

Search