กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

ระทรวงแรงงานตามผลข้อเรียกร้องวันแรงงาน ปี 2562


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาถึงการดำเนินการและความคืบหน้าในการดำเนินการในแต่ละข้อเรียกร้องฯโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้อเรียกร้องได้นำเสนอผลการดำเนินการโดยมีผู้ตรวจราชการกรมฯ นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์ ผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม ศ .นิคม จันทรวิทุร

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line