กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

ระทรวงแรงงานตามผลข้อเรียกร้องวันแรงงาน ปี 2562


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาถึงการดำเนินการและความคืบหน้าในการดำเนินการในแต่ละข้อเรียกร้องฯโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้อเรียกร้องได้นำเสนอผลการดำเนินการโดยมีผู้ตรวจราชการกรมฯ นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์ ผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม ศ .นิคม จันทรวิทุร

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม