กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร.ปรับปรุง พัฒนา ระเบียบกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2562 โดมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ....และร่างแบบสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้างของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีผู้บริหารกรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2

มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม