กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

อธิบดีกสร.ให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 31 คน ณ ห้องมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เน้นย้ำว่า ภารกิจหลักของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ การบังคับใช้กฎหมาย และกำกับดูแลให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นข้าราชการจึงต้องคำนึงเสมอว่า เราคือผู้ให้บริการ และได้ย้ำเตือนในเรื่องการวางตัวเป็นกลาง ยึดหลักกฎหมาย และดำรงตนให้เหมาะสมทั้งในสังคมและโลกโซเชียล


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม