กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

อธิบดีกสร.ให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 31 คน ณ ห้องมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เน้นย้ำว่า ภารกิจหลักของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ การบังคับใช้กฎหมาย และกำกับดูแลให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นข้าราชการจึงต้องคำนึงเสมอว่า เราคือผู้ให้บริการ และได้ย้ำเตือนในเรื่องการวางตัวเป็นกลาง ยึดหลักกฎหมาย และดำรงตนให้เหมาะสมทั้งในสังคมและโลกโซเชียล


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line