กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 8/2562


วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.40 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 8/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการประชุมได้แก่ การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 การติดตามการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยดิจิทัล การรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กสร.


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน