กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 8/2562


วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.40 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 8/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการประชุมได้แก่ การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 การติดตามการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยดิจิทัล การรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กสร.


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม