กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. มอบรางวัลมาตรฐานยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562


     วันที่ 23 ก.ย. 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานและการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกรมให้เกิดความยั่งยืน พร้อมมอบรางวัลมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) และการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 ตึกสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ และนางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม ซึ่งกรมฯ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 111 หน่วยงาน ดำเนินการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจของกรม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 สำหรับรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานดีเด่นระดับเหรียญทอง ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี รางวัลมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานประมง ลำดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต และรางวัลการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน (KM) ลำดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม