กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดอบรมสร้างการรับรู้มาตรการเขิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 7-8


วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภสพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 7 และ 8 พรอมบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 120 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัยฯ การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในการป้องกันและลดการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ ครอบครัว และสังคม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม