กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. เปิดอบรม “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้” รุ่นที่ ๑


วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพฯ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้” รุ่นที่ ๑ โดยมีนางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงานกล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน ทั้งในเรื่องของสภาพการจ้าง ความปลอดภัยในการทำงาน และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน โดยยึดหลักตามกฎหมายแรงงานที่ได้บัญญัติไว้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายจ้าง และลูกจ้าง จำนวน ๘๐ คน การอบรมมีระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม