กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดประชุมวางหลักเกณฑ์ประกวดสปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปี 63


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบแรงงานในรูปแบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ร่วมกันพัฒนาการระบบบริหารจัดการด้านแรงงานร่วมกันทั้งในเรื่องของสภาพการจ้างการทำงาน การจัดสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม