กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุม คกก.บริหารจัดการยกระดับให้บริการสู่ความเป็นเลิศ


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณา(ร่าง)คู่มือมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การตัดสินและการมอบรางวัล แบบประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ การเข้าร่วมขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก( Govemment Easy Contact Center : GECC)และการเข้าร่วมสมัครประกวดรางวัลเลิศรัฐ(Public Sector Excellence Awards)ของหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้บริหารกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม