กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานของประเทศ

วันนี้ (3 ธันวาคม 62) เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำโดย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการสายแรงงาน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานของประเทศ มีประเด็นหารือที่สำคัญ อาทิ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ยืนยันไม่มีปัญหาในการปรับ ยินดีสนับสนุนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด ณ ห้องประชุมชั้น 8 กสร.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ 2530


รับข่าวสารกรม