กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครั้งที่ 2/2562


วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายธานี ศิริล้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีสาระสำคัญคือ การพิจารณาร่างรายงานการถอนถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา เพื่อเสนอต่อกระทรวงแรงงานสหรัฐ แนวการตอบข้อคำถามเกี่ยวกับ Findings on the Worst Forms of Child Labor report (TDA Report) จัดทำรายงานส่งรัฐบาลสหรัฐฯ และการพิจารณาผู้แทนที่จะแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย เครื่องนุ่งห่ม กุ้งและปลาโดยมีผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม