กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร.ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่


วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรม  ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการฯ นายก อบจ. ผู้บังคับการตำรวจจังหวัด นายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 2,700 คน ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม