กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อให้ลูกจ้าง นายจ้างจากสถานประกอบกิจการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 รับรู้ถึงความสำคัญของระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) รวมถึงโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานจากภัยของยาเสพติดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้เข้าใจแนวทางการส่งต่อพนักงานผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างการยอมรับและให้โอกาสทางสังคมจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม