กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.มอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.  นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในโครงการ สัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2563 เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่รับผิดชอบตามนโยบายรัฐบาลได้ และในการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ภริดา ภักดีสัตยพงศ์  หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาบริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายให้ความมรู้ในประเด็น การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และการปรับ  Mindset ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม