กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหนังสือขอความช่วยเหลือ จากประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย


วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหนังสือขอความช่วยเหลือ จากประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย กรณี นายจ้างบริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ประกาศปิดกิจการเหตุต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ และกลุ่มลูกจ้างที่โดนเลิกจ้าง กรณี บริษัท มิตซูโน พลาสติก จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา เลิกจ้างลูกจ้างกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานมิตซูโน่ พลาสติก โดยกรณีดังกล่าวคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างเพิ่มเติมแล้ว และจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน