กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหนังสือขอความช่วยเหลือ จากประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย


วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหนังสือขอความช่วยเหลือ จากประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย กรณี นายจ้างบริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ประกาศปิดกิจการเหตุต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ และกลุ่มลูกจ้างที่โดนเลิกจ้าง กรณี บริษัท มิตซูโน พลาสติก จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา เลิกจ้างลูกจ้างกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานมิตซูโน่ พลาสติก โดยกรณีดังกล่าวคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างเพิ่มเติมแล้ว และจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต่อไป


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม