กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี พร้อมผู้บริหาร กสร. ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรม พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดี และผู้บริหาร กสร. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปฎิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณฯ พร้อมทั้งพิจารณากรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายฯ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม