กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมกรมครั้งที่ 1/2563


อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมกรมครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนัก กอง และหน่วยปฏิบัติในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม